เถ้าลอย

  • Fly Ash For Cement Raw Materials Coal Fly Ash For Concrete Admixtures

    เถ้าลอยสำหรับวัตถุดิบซีเมนต์ เถ้าลอยสำหรับส่วนผสมคอนกรีต

    เถ้าลอยเป็นผงละเอียดที่เป็นผลพลอยได้จากการเผาถ่านหินแหลกลาญในโรงไฟฟ้าที่ผลิตไฟฟ้าเถ้าลอยคือปอซโซลาน ซึ่งเป็นสารที่ประกอบด้วยวัสดุที่เป็นอะลูมิเนียมและซิลิเกตซึ่งก่อตัวเป็นซีเมนต์ในที่ที่มีน้ำเมื่อผสมกับปูนขาวและน้ำ เถ้าลอยจะเกิดเป็นสารประกอบที่คล้ายกับปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ทำให้เถ้าลอยเหมาะสมเป็นวัสดุหลักในซีเมนต์ผสม กระเบื้องโมเสค และบล็อกกลวง รวมถึงวัสดุก่อสร้างอื่นๆเมื่อใช้ในส่วนผสมคอนกรีต เถ้าลอยจะช่วยเพิ่มก...