• บ้าน
  • บล็อก

การใช้ไมโครสเฟียร์แก้วกลวงในอุตสาหกรรมยาง

1649672296(1)
ไมโครสเฟียร์แก้วกลวงมีประโยชน์หลายอย่าง แต่สิ่งหนึ่งที่โดดเด่นที่สุดในอุตสาหกรรมยางคือการผลิตผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น ยาแนวซิลิโคนเคลือบหลุมร่องฟันข้อได้เปรียบหลักที่ไมโครสเฟียร์แบบแก้วกลวงมีให้คือในแง่ของการลดน้ำหนัก ซึ่งช่วยให้นำไปใช้งานได้ง่ายสำหรับการขนส่งที่ราบรื่นไมโครสเฟียร์แก้วของเรามีฉนวน ความทนทาน และความเสถียรที่เพียงพอ ซึ่งไม่เพียงแต่ช่วยการขนส่งแต่ยังใช้งานอื่นๆ อีกด้วย

ใช้กับยางอย่างไร?
ในแง่ของการวิจัย จะต้องเข้าใจว่าขนาดของอนุภาค ความสามารถของอนุภาคในการยึดติด และภาระที่อนุภาคมีในการกำหนดความแข็งแรง ความต้านทาน และความแข็งแกร่งของวัสดุผสมบางชนิดงานวิจัยหลายชิ้นได้ข้อสรุปว่าคุณสมบัติของยางได้รับการปรับปรุงอย่างมีนัยสำคัญเมื่อรวมไมโครสเฟียร์แก้วกลวงเข้าไว้ด้วยกันจากการศึกษายังชี้ให้เห็นว่าเมื่อบางสิ่งมีความหนืดซึ่งมีการหลอมละลายต่ำในธรรมชาติ สามารถทำได้โดยใช้ไมโครสเฟียร์แก้วกลวงในโพลีเอสเตอร์และอีพอกซีเรซิน

ในการศึกษาอื่น พฤติกรรมของไมโครสเฟียร์แก้วกลวงได้ทำการศึกษาเรื่องการแตกหักและความแข็งแรงเมื่อนำมาผสมในวัสดุผสม เช่น ยางไมโครสเฟียร์แก้วกลวงมีความแข็งแรงมากกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับการผลิตคอมโพสิตอย่างอิสระนอกจากนี้ เมื่อเตรียมคอมโพสิตที่หลากหลายจากไมโครสเฟียร์แก้วกลวง การสังเกตพบว่าความทนทานของวัสดุจะสูงขึ้นเมื่อไมโครสเฟียร์แก้วกลวงมีความหนาแน่นสูงในวัสดุในระหว่างการรวมเข้าด้วยกันนอกจากนี้ ความสามารถในการดูดซับพลังงานของวัสดุเพิ่มขึ้นเป็นประมาณ 40% โดยใช้ไมโครสเฟียร์แก้วกลวงการศึกษาที่สำคัญที่สุดชิ้นหนึ่งเกี่ยวกับธรรมชาติไดอิเล็กทริกของไมโครสเฟียร์แก้วกลวงซึ่งเต็มไปด้วยคอมโพสิตทดแทน และในเรื่องนี้ พบว่าความสม่ำเสมอเพิ่มขึ้นและการสูญเสียลดลงในแง่ของไดอิเล็กตริกเมื่อเติมไมโครสเฟียร์แก้วกลวงเข้าไป ปริมาณที่เพิ่มขึ้นนอกจากนี้ ในบริบทของการแตกหักในแง่ของไมโครสเฟียร์แก้วกลวง พบว่าการรวมตัวของไมโครสเฟียร์ช่วยเพิ่มโมดูลัสการดัดงอจริง ๆ และลดความเหนียวและความแข็งแรงในแง่ของการแตกหัก

ไมโครสเฟียร์กลวงเป็นวัสดุพิเศษที่มีอนินทรีย์ในธรรมชาติและมีประโยชน์หลากหลายมากประโยชน์ที่ชัดเจนที่สุดของโพรงกลวงคือทำให้มีการแยกตัวเพิ่มขึ้นโดยคำนึงถึงความร้อนและมีความหนาแน่นที่โปร่งสบายมากดังนั้น ในแง่ของการใช้งานจริงในอุตสาหกรรมยาง สิ่งสำคัญประการหนึ่งก็คือการรวมตัวในยางซิลิโคนซึ่งครอบคลุมไม่เพียงแต่เป็นทรงกลมที่ไม่บุบสลายเท่านั้น แต่ยังรวมถึงส่วนที่แตกในอัตราส่วนต่างๆ อีกด้วยการใช้ในอุตสาหกรรมยางยังชี้ให้เห็นว่าแม้ไมโครสเฟียร์ที่เป็นแก้วกลวงจะแตก แต่ก็เพิ่มคุณสมบัติเหล่านี้ตามที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น


เวลาที่โพสต์:-11 เม.ย.-2565